Στους μαθητές Λυκείου προσφέρονται τα εξής μαθήματα :

Δείτε το πρόγραμμα για το έτος 2020-2021

Α' Λυκείου Πρόγραμμα:

Β' Λυκείου Πρόγραμμα:

Γ' Λυκείου Πρόγραμμα: