Στους μαθητές γυμνασίου προσφέρονται τα εξής μαθήματα :

Δείτε το πρόγραμμα για το έτος 2020-2021

Α' Γυμνασίου Πρόγραμμα:

Β' Γυμνασίου Πρόγραμμα:

Γ' Γυμνασίου Πρόγραμμα: